Transformatie monumentale kazerne in Ede

Voorlopig Ontwerp gereed! Met trots werken wij aan de transformatie van de monumentale Bergansiuskazerne naar levensloopbestendige woningen op het Kazerneterrein Maurits-Noord in Ede.

Uitbreiding woonhuis in Amsterdam

Start met de bouw! Wij zijn gevraagd om aan de achterzijde van een woonhuis een uitbouw te ontwerpen voorzien van slanke stalen puien en een cedar houten gevelbekleding

WWZ Korvelse kerk in Tilburg

Voor de Woon-Werk-Zorg groep in Tilburg hebben wij een haalbaarheidsstudie gemaakt voor het transformeren van de monumentale kerk en pastorie.

Uitbreiding woonhuis aan de Lingedijk

Omgevingsvergunning en watervergunning verleend! Het woonhuis aan de karakteristieke Lingedijk is te klein voor het gezin. Het idee is om het woonhuis uit te breiden met een verdieping bovenop de bestaande uitbouw.

Verbouw loftappartement in Velsen

Voorlopig ontwerp gereed! Wij zijn gevraagd om in een voormalige gymzaal in een oud schoolgebouw een ruimtelijk loftappartement te ontwerpen. De ambitie is om 2 verdiepingen te maken met een grote vide ter plaatse van de woonkamer.

Laatste 5 ASN Bank Wereldprijs!

Ons Wonen Werken Zorgen 50+ concept is uit 240 inzendingen genomineerd voor de ASN Bank Wereldprijs ‘Voor de wereld van morgen’! Met 4 andere kandidaten dingen we mee in het thema zorg en welzijn.

Appartementencomplex met winkels

Voorlopig Ontwerp ingediend! Wij hebben het Voorlopig Ontwerp voor een appartementencomplex met winkels, horeca en een stallingsgarage gepresenteerd aan de Nederlandse Woning Participatiemaatschappij BV.

Haalbaarheidsstudie WWZ klooster Utrecht

Meer dan negentig geïnteresseerde bezochten onze presentatie over het bijzondere wooninitiatief voor senioren in Utrecht! Op dit moment is er een groep van 20 personen gevormd en is de coöperatie opgericht.

Woningen bovenop commerciële ruimte

Het Schetsontwerp is gereed! Wij zijn samen met FELSCH architecten geselecteerd voor het ontwerp van woningen bovenop een supermarkt in Putte.