Transformatie monumentale kazerne in Ede

Het Voorlopig Ontwerp is gereed! Met trots werken wij aan de transformatie van de monumentale Bergansiuskazerne naar levensloopbestendige woningen op het Kazerneterrein Maurits-Noord in Ede. Momenteel zijn we in onderhandeling met de gemeente Ede over de aankoopprijs van het gebouw en grond. Hierbij worden we ondersteund door Provincie Gelderland en werken we samen met Felsch architecten en De Oude Vossen.

 

Uitbreiding woonhuis in Amsterdam

Start bouw! Wij zijn gevraagd om aan de achterzijde van een woonhuis een uitbouw te ontwerpen. De uitbouw komt over de volledige breedte van de achtergevel. De uitbouw is in tweeën gedeeld met enerzijds de keuken en anderzijds 2 extra slaapkamers.

WWZ Korvelse kerk in Tilburg

Voor de Woon-Werk-Zorg groep in Tilburg hebben wij een haalbaarheidsstudie gemaakt voor het transformeren van de monumentale kerk en pastorie. In deze studie hebben wij de mogelijkheden onderzocht voor de herontwikkeling van de kerk, pastorie en het bijbehorende terrein. Met behoud van de karakteristieke monumentale elementen hebben we het gebouw opnieuw ingedeeld met levensloopbestendige woningen, gemeenschappelijke ruimten en commerciële ruimten. In samenwerking met FELSCH architecten en de Oude Vossen.

Uitbreiding woonhuis aan de Lingedijk

Omgevingsvergunning en watervergunning verleend! Het woonhuis aan de karakteristieke Lingedijk is te klein voor het gezin. Het idee is om het woonhuis uit te breiden met een verdieping bovenop de bestaande uitbouw. Daarbij is de wens om de woning ruimtelijk te verbouwen naar de eisen en wensen van de huidige tijd.

Verbouw loftappartement in Velsen

Voorlopig ontwerp gereed! In een voormalig schoolgebouw is het mogelijk om zelf een eigen woning te verbouwen. Gemeente Velsen is momenteel eigenaar. Al de appartementen zijn in optie. Op het moment dat de gemeente het gebouw/klus kavel casco oplevert, is het rieten dak volledig vernieuwd en zijn onder andere de dakkapellen, dakramen, nieuwe voordeuren en meterkasten geplaatst.

Wij zijn gevraagd om in een voormalige gymzaal in een oud schoolgebouw een ruimtelijk loftappartement te ontwerpen. De ambitie is om 2 verdiepingen te maken met een grote vide ter plaatse van de woonkamer, met stalen trappen naar de […]

Laatste 5 ASN Bank Wereldprijs!

Ons Wonen Werken Zorgen 50+ concept is uit 240 inzendingen genomineerd voor de ASN Bank Wereldprijs ‘Voor de wereld van morgen’! Met 4 andere kandidaten dingen we mee in het thema zorg en welzijn. Maandag 12 oktober hebben wij ons projectplan ingediend en woensdag 21 oktober hebben wij ons project gepitcht voor de ASN Bank Wereldprijs jury! Spannend…

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-projecten/wonen-werken-zorgen-50

Appartementencomplex met winkels

Het Voorlopig Ontwerp is ingediend! Wij hebben het Voorlopig Ontwerp voor een appartementencomplex met winkels, horeca en een stallingsgarage gepresenteerd aan de Nederlandse Woning Participatiemaatschappij BV. In samenwerking met FELSCH architecten.

Haalbaarheidsstudie WWZ klooster Utrecht

Meer dan negentig geïnteresseerde bezochten onze presentatie over het bijzondere wooninitiatief voor senioren in Utrecht! Op dit moment is er een groep van 37 middel tot hoger opgeleide ouderen uit Utrecht gevormd. De groep (CPO) wilt wonen met-zicht-op-elkaar, werken in gezamenlijk te creëren bedrijfjes en de regie over eigen zorg nemen. In de vorm van een coöperatie. Om dit mogelijk te maken willen wij een leegstaand gebouw in Utrecht transformeren naar seniorenwoningen.

Voor de Woon-Werk-Zorg groep in Utrecht hebben wij een haalbaarheidsstudie gemaakt voor het transformeren van het monumentale voormalige klooster en parochiehuis in de Kanaalstraat in […]

Inventarisatie Marineterrein Amsterdam

In het centrum van Amsterdam ligt het Marineterrein van circa 14 hectare. Vanaf de 17de eeuw was dit een scheepswerf van de Admiraliteit van Amsterdam. In 1915 heeft Defensie en de Koninklijke Marine het terrein in gebruikt genomen. Momenteel is het terrein in ontwikkeling en langzaam maar zeker zal het terrein een meer publieke functie krijgen. Wij zijn door Gemeente Amsterdam gevraagd om drie gebouwen te inventariseren op het Marineterrein in Amsterdam.

Verbouw laboratorium in Gelderland

Wij hebben opdracht gekregen een laboratorium te verbouwen met een ruimte voor testvoorzieningen, evaluatie labs en ondersteunende vergader- en kantoorruimten.