Wethouder Peter de Pater van de gemeente Ede en Hermon Erfgoed hebben het koopcontract van de Bergansiuskazerne ondertekend. Tegelijkertijd is ook het huurcontract met de wonen werken zorgen groep Vitalius getekend. De rijksmonumentale Bergansiuskazerne wordt getransformeerd naar 20 levensloopbestendige woningen met gemeenschappelijke ruimte met een buurtfunctie.

www.hermonerfgoed.nl www.vitalius.nl www.leonbroeren.nl www.felsch.nlwww.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-projecten/wonen-werken-zorgen-50