Functie: Woningbouw
Status: Voorlopig ontwerp
Opdrachtgever: Nederlandse Woning Participatiemaatschappij BV
Plaats: Putte
Projectteam: ir. Leon Broeren, ir. Jasper Felsch
Periode: 2014
Oppervlakte bvo: circa 3000 m2

Op de locatie zijn momenteel een leegstaand café en een leegstaand kantoorpand. Het sloop/nieuwbouwontwerp gaat uit van twee lagen plus kap. Op de begane grond komen de entree, de facilitaire ruimtes, winkels en horeca. Op de eerste verdieping en in de kap komen appartementen van gemiddeld 85 m2. Door de kappen ten opzichte van elkaar te verdraaien ontstaan er verschillende woningtypes. Om in de parkeerbehoefte te voorzien, komt er in de kelder een stallingsgarage. Het concept is een geschikt woonmilieu voor iedereen, waarbij speciale aandacht uitgaat naar mensen die op termijn zorg wensen.

i.s.m. Felsch architecten