Start verbouw monumentale kazerne Ede

De vergunning is verleend. En wij zijn druk bezig met de voorbereidingen op de transformatie van de […]

Start verbouw en funderingsherstel Bredeweg

Wij zijn gestart met de verbouw en funderingsherstel van 3 woonhuizen aan de Bredeweg in Amsterdam.

Feestelijke 1ste paal ‘HOUSE OF BIRD’

Wij zijn gestart met de bouw van ‘House of Bird’ Gisteren ging de eerste, 22 meter lange, betonpaal de grond in. […]

Opbouw Amsterdam, duurzaam & eigentijds

Een foto tijdens de bouw. Onder de Cedar houten latten hebben we een donkere plint gemaakt  […]

Verbouw woonhuis Overveen

Door een jong gezin zijn wij gevraagd om de verbouw van hun woonhuis te ontwerpen en te begeleiden […]

Uitbreiding drie woonhuizen Amsterdam

De omgevingsvergunning is verleend voor het uitbreiden van drie woonhuizen in Amsterdam. […]

Duurzaam paviljoen voor bierbrouwerij in Diemerbos

De omgevingsvergunning voor ‘HOUSE OF BIRD’ in het Diemerbos is ingediend. […]

Duurzaam paviljoen voor bierbrouwerij in Diemerbos

Wij zijn door brouwerij Bird Brewery geselecteerd voor het ontwerpen van hun proeflokaal ‘HOUSE of BIRD’ […]

Transformatie rijksmonument P.L. Bergansiuskazerne Ede

Omgevingsvergunning verleend voor de transformatie van de rijksmonumentale Bergansiuskazere in Ede.  […]

Feestelijke ondertekening koopcontract Ede

Wethouder Peter de Pater van de gemeente Ede en Hermon Erfgoed hebben het koopcontract […]

Transformatie monumentale kazerne Ede

Het voorlopig ontwerp is gereed. Met trots werken wij aan de transformatie van de Bergansiuskazerne in Ede. […]

Uitbouw appartement Amsterdam

Een foto tijdens de bouw. Dit keer hebben we Cedar latten van 7 cm toegepast met een kier van 7 mm.  […]

Uitbouw appartement Amsterdam

Definitief ontwerp gereed! Wij zijn gestart met de verbouw met uitbreiding van een dubbel  […]

Verbouw loftappartement in Velsen

Voorlopig ontwerp gereed! Wij zijn gevraagd om in een voormalige gymzaal in een oud schoolgebouw een ruimtelijk loftappartement te ontwerpen. De ambitie is om 2 verdiepingen te maken met een grote vide ter plaatse van de woonkamer.

Prijsvraag Congrescentrum Leiden

De omliggende woningen, de Sterrenwacht en de Hortus Botanicus zijn van monumentale waarde.  […]

Uitbreiding woonhuis aan de Lingedijk

Omgevingsvergunning en watervergunning verleend! Het woonhuis aan de karakteristieke  […]

Uitbreiding drie woonhuizen Amsterdam_interieur

Naast het ontwerp van de eigentijdse gevel besteden wij aandacht voor de authentieke details van het interieur. […]

Nieuwe bureaustijl en logo ontwerp

De uitgangspunten voor het logo is onze visie: Persoonlijke ontwerpbenadering […]

Woningen bovenop commerciële ruimte

Het Voorlopig ontwerp is gereed! 20 woningen bovenop een winkelplint, rondom een binnenplaats met iedere woning een eigen balkon. Samen met Felsch architecten zijn wij geselecteerd voor de nieuwbouw van dit woningbouwcomplex in Putte.

Verbouw woonblok Amsterdam

Wij zijn gevraagd om voor een CPO groep een studie te maken voor de selectie van de verbouw […]

Deel Brouwerij met werkplekken Amsterdam

Volgens het CBS is de afgelopen jaren het bieraanbod en het aantal bierbrouwers explosief […]

WWZ Korvelse kerk in Tilburg

Voor de Woon-Werk-Zorg groep in Tilburg hebben wij een haalbaarheidsstudie gemaakt voor het transformeren van de monumentale kerk en pastorie. […]

Kantoortransformatie in Amsterdam

Het stadsdeelkantoor aan het President Kennedyplantsoen in Amsterdam-Zuid is te koop. Coöperatie Noorderzon wilt meedingen in de verkoopprocedure. Samen met FELSCH architecten hebben wij hieraan gewerkt. […]

Laatste 5 ASN Bank Wereldprijs!

Ons Wonen Werken Zorgen 50+ concept is uit 240 inzendingen genomineerd voor de ASN Bank Wereldprijs ‘Voor de wereld van morgen’! Met 4 andere kandidaten dingen we mee in het thema zorg en welzijn.

Appartementencomplex met winkels

Voorlopig Ontwerp ingediend! Wij hebben het Voorlopig Ontwerp voor een appartementencomplex met winkels, horeca en een stallingsgarage gepresenteerd aan de Nederlandse Woning Participatiemaatschappij BV.

Wonen Werken Zorgen in monumentaal klooster Utrecht

Meer dan negentig geïnteresseerde bezochten onze presentatie over het bijzondere wooninitiatief voor senioren in Utrecht! Op dit moment is er een groep van 20 personen gevormd en is de coöperatie opgericht.

Inventarisatie Marineterrein Amsterdam

Wij zijn door Gemeente Amsterdam gevraagd om drie gebouwen te inventariseren op het Marineterrein in Amsterdam.

Verbouw laboratorium in Gelderland

Wij hebben opdracht gekregen een laboratorium te verbouwen met een ruimte voor testvoorzieningen, evaluatie labs en ondersteunende vergader- en kantoorruimten.

Energieleverende appartementen Amsterdam

Naar energiebewust wonen! Voor Immo Consult B.V. Vastgoed Project Realisatie en in samenwerking met Energiewijs en Timax is een studie gemaakt voor 18 energieleverende appartementen in Amsterdam. De energiemaatregelen mogen wat kosten. De uitkomst is een EPC van -0,5.

We gaan uit van een compact gebouw met een gebruiksoppervlakte van 1500 m2. Relatief veel glas op het zuiden en kleinere gevelopeningen op het noorden. Een lichte helling van het dak op het zuiden met daarop pv-panelen rug-aan-rug en oost-west georiënteerd. Ook de gevels worden voorzien van pv-panelen. De pv-panelen hebben bij […]

Wonen Werken Zorgen in monumentale kazerne Ede

Wat een geweldige opkomst! Ruim 130 geïnteresseerde bezochten onze presentatie over het bijzondere wooninitiatief voor senioren op het Kazerneterrein in Ede. In samenwerking met De oude Vossen, Felsch architecten en Icare Veluwe Zuid.

Wonen-met-zicht-op-elkaar. Werken in gezamenlijk te creëren bedrijfjes. En de regie over eigen zorg nemen. In de vorm van een coöperatie.

Heeft u interesse? Neem dan even contact met ons op. Naast Ede werken wij ook in Amsterdam en Utrecht aan ons Woon- Werk- Zorg concept

Woningen in monumentale kerk

Momenteel telt Nederland zo’n 4200 kerken, waarvan ongeveer 1200 kerken of gesloopt zullen worden of verbouwd tot een nieuwe bestemming. Leon Broeren architecten onderzoekt de haalbaarheid van transformatie en herbestemming van kerken

Verbouw monumentaal pand Amsterdam

Voor een particuliere opdrachtgever is de bouwaanvraag voor een uitbouw en verbouw van een monumentaal pand in Amsterdam gemaakt

Duurzaam paviljoen in Flevoland

Voor buitensport organisatie “New Challenge” is er samen met van Moorselaar architectuur gewerkt aan het ontwerp en de omgevingsvergunning voor een duurzaam paviljoen in Flevoland.

Creatieve werkplekken met horeca in Amsterdam

Voor Immo Consult B.V. Vastgoed Project Realisatie is afgelopen week de Haalbaarheidsstudie gemaakt voor creatieve werkplekken, exporuimte, horeca, stallingsgarage en kantoren in de Minervahaven te Amsterdam.

Schetsontwerp Brouwerij ‘t IJ Amsterdam

Wij zijn geselecteerd door Brouwerij ‘t IJ om een schetsontwerp te maken voor een nieuwe logistieke brouwerij in Stadshaven Minerva in Amsterdam. Wij werken hierbij samen met Robert van Moorselaar, Havenbedrijf Amsterdam en Heren2.

Opdrachtgever: Brouwerij Het IJ
Jaar: 2012
Status: Schetsontwerp
Bouwkosten: ca. EUR 2.000.000,-

Wonen Werken Zorgen in monumentale kazerne Ede

Gemeente Ede ondersteund het initiatief voor de transformatie van de monumentale Bergansiuskazerne naar seniorenwoningen. Leon Broeren architecten werkt hierbij samen met ‘De Oude Vossen’ en Felsch architecten voor coöperatie Ede i.o. Partijen die dit initiatief ondersteunen zijn de Gemeente Ede, Icare Veluwe Zuid en de foto’s zijn van jeoudekazernenu.nl

 

Inspiratiesessie ‘Wijk van de Toekomst’

Een erg leuke inspiratiesessie georganiseerd door de gemeente Zeist over de ‘Wijk van de Toekomst’ met drie thema’s: mobiliteit, energie en community.

Locatieonderzoek seniorenwoningen

Voor Coöperatie Noorderzon hebben wij samen met DTZ Zadelhoff gewerkt aan het onderzoeken van een geschikte locatie voor een woon-, werk- en zorgconcept in Amsterdam. Het voormalig stadsdeelkantoor aan het President Kennedyplantsoen in Amsterdam Zuid is een geschikte locatie voor een dergelijk concept. De inschrijving voor het President Kennedyplantsoen voor bouwgroepen loopt tot en met 31 augustus 2013. Volgens onderzoek van Berenschot zal de komende jaren de verzorgingshuiscapaciteit met 40 procent afnemen. Dat betekend dat voor 800 van de bijna 2000 verpleeg- en verzorgingslocaties sluiting dreigt, omdat het scheiden van wonen en zorg in deze locaties financieel niet […]

Wonen Werken Zorgen in monumentale school Laren

De huidige generatie 60-plussers wil de oude dag zelf vormgeven en maatschappelijk actief blijven. Bovendien wordt er door de politiek van ouderen verwacht dat ze zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Hiervoor is een goed sociaal netwerk nodig en een aangepast huis voor als men slechtziend, slecht ter been wordt of verpleging nodig heeft. Maar wat als dit niet beschikbaar is of te duur wordt?

Wonen en zorgen in een oude school is een burgerinitiatief van een aantal 60+ers om een uniek woonconcept te starten en 6 levensloopgeschikte appartementen te realiseren.

Energiebewust ontwerpen

‘Het overheidsbeleid is er op gericht dat vanaf 2021 alle nieuwbouwwoningen ‘bijna-energieneutraal’ moeten zijn.’ Wil jij energiebewust wonen? Al vroeg in het ontwerp kunnen er keuzes worden gemaakt die invloed hebben op de energie-efficiëntie van woningen. Tijdens het schetsontwerp maken wij samen met een energieadviseur een energievisie. Een belangrijke strategie hierbij is de Trias Energetica. Beperk de energievraag | Gebruik duurzame energiebronnen | Gebruik de fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk. Naast het ruimtelijk- en bouwtechnisch ontwerp zoals het programma, de oriëntatie, daglicht en detaillering zijn er tal van energiebesparende maatregelen mogelijk zoals gebalanceerde ventilatie, isolatie, HR […]

Nieuw kantoor in monumentaal pand

Leon Broeren architecten is vanaf nu gevestigd in de monumentale voormalige Stadsbank van Lening aan de Czaar Peterstraat 23D in Amsterdam.

Verbouwen en ‘upgraden’ zorgcentrum

Wij zijn gevraagd om voor een verouderde vleugel van een zorgcentrum een plan te maken voor het upgraden, professionaliseren en verduurzamen van deze vleugel. Hierbij is het uitgangspunt om de ‘longstay’ cliënten te scheiden van de ‘shortstay’ en eerstelijns cliënten. De werkplekken die nu in het ‘longstay’ gedeelte zijn worden verplaatst naar de ‘shortstay’ en eerstelijns vleugel. Deze vleugel krijgt een nieuwe professionele entree met een balie, zitjes, vitrinekasten, toiletruimte en een koffiemeubel. De woningen worden aangepast aan de huidige tijd en de cliënten krijgen nieuwe gezamenlijke ruimten. Ook komt er een nieuwe oefen- revalidatieruimte.

 

 

Onderzoek naar leegstand van de bestaande voorraad

De laatste jaren is de leegstand van kantoren schrikbarend gestegen. Op dit moment staat ongeveer 7.000.000 m2 kantoor- en bedrijfsruimte leeg. Dit is ongeveer 14 procent van de totale kantooroppervlakte in Nederland. De verwachting is dat ook bij een aantrekkende markt een groot gedeelte van het huidige aanbod voor kantoren leeg zal blijven staan. Dit komt door de vergrijzing van de beroepsbevolking, afnemende immigratie, kantoorinnovatie en verplaatsing van arbeid naar lagelonenlanden. Verder is vanaf eind jaren zestig het aantal kerkbezoekers afgenomen. De dalende inkomsten en de stijgende onderhoudskosten zorgen ervoor dat […]

Renovatie monumentaal herenhuis

Afgelopen week is de bouwaanvraag gemaakt voor een monumentaal herenhuis in Amsterdam in samenwerking met ir. Gerben Mienis

Presentatie duurzaamheid ‘nul op de meter’

Geslaagde presentatie duurzaamheid! Tijdens de workshop ‘de meter op nul’ van ‘Noorderzon’ en ‘Zon Zamen Zuid’ hebben wij een presentatie gegeven over het duurzame concept van de transformatie van het voormalig stadsdeelkantoor in Amsterdam Zuid.