Samen met De Oude Vossen, Felsch architecten en Icare Veluwe Zuid werken wij aan een bijzonder wooninitiatief op het Kazerneterrein in Ede. In 2011 is gemeente Ede eigenaar van het Kazerneterrein. Het terrein wordt grootschalig herontwikkeld. Er worden 1850 woningen gerealiseerd en 23 monumenten getransformeerd. Het Kazerneterrein ligt aan de rand van het bos vlakbij het station en het centrum van Ede; een ideale omgeving voor ons Woon- Werk- Zorg concept. Dit concept richt zich op een groep van circa 35 senioren, die zich hebben verenigd in de vorm van een coöperatie. De leden willen met zicht op elkaar wonen en de zorg in eigen handen nemen, met de mogelijkheid om op maat te kunnen werken. Het concept gaat uit van circa 3500 m2 BVO, met 21 appartementen van gemiddeld 85 m2 BVO en 400 m2 BVO voor werkruimtes en gemeenschappelijke ruimte. De gemeenschappelijke ruimte wordt ingevuld door de leden en relevante externe partijen, zoals het buurtcentrum, buurtcafé en -restaurant, ouderenzorg, huisarts, apotheek, fysiotherapie, vergaderruimte, ateliers en expositieruimte. In het concept is de verwerving van de eigendom door de coöperatieve vereniging essentieel, omdat mensen daarmee zeggenschap behouden over hun eigen woon-werk-zorgsituatie. De coöperatie is eigenaar en de leden huren van de coöperatie.

Download hier de folder dd. 06-10-2015: download folder

Bekijk hier de website van coöperatie Vitalius : www.vitalius.nl
 
 


i.s.m. De Oude Vossen en Felsch architecten

Opdrachtgever: Coöperatie Vitalius U.A.
Jaar: 2015 – 2018
Status: Voorlopig Ontwerp
Bouwkosten:
Partijen die het initiatief ondersteunen: Gemeente Ede, Provincie Gelderland en Icare Veluwe Zuid
Foto’s: jeoudekazernenu.nl