Met trots werken wij aan de transformatie van de monumentale Bergansiuskazerne naar levensloopbestendige woningen op het Kazerneterrein Maurits-Noord in Ede.