Voorlopig Ontwerp gereed! Met trots werken wij aan de herbestemming van de monumentale Bergansiuskazerne naar 20 levensloopbestendige woningen met gemeenschappelijke ruimte op het Kazerneterrein Maurits-Noord in Ede