Functie: Woningbouw en winkels
Status: Ontwerp
Opdrachtgever: De Nederlandse Woning Participatiemaatschappij
Plaats: Putte
Projectteam: Leon Broeren, Jasper Felsch
Periode: 2015
Oppervlakte bvo: circa 3000 m2

De Nederlandse Woning Participatiemaatschappij is voornemens om een groot woningbouwcomplex te realiseren midden in Putte. De gemeente Woensdrecht is in ontwikkeling en in de dorpskern is sloop/nieuwbouw van appartementen en winkelvoorzieningen gepland.

Het nieuwe woningbouwcomplex bestaat uit 16 woningen, variërend van 70 tot 120m2, die bovenop verschillende winkels gebouwd worden. De toegang van de woning bevind zich op de 1ste verdieping rondom een groene binnenplaats. De winkels worden aan de voorzijde ontsloten op het groen-dak van de parkeergarage.

De uitgangspunten van het ontwerp is om enerzijds rekening te houden met de bestaande lintbebouwing. Anderzijds aan te sluiten bij de bestaande pleinen. Daarom hebben we gekozen om aan de voorzijde van het bouwblok een ‘stevige rug’ te creëren en een ‘markante kop’ richting de bestaande  kerktoren. Daarnaast willen we groen teruggeven aan de stad en de bewoners.