Voorlopig Ontwerp ingediend! Wij hebben het Voorlopig Ontwerp voor een appartementencomplex met winkels, horeca en een stallingsgarage gepresenteerd aan de Nederlandse Woning Participatiemaatschappij BV.