Architectenbureau uit Utrecht

Leon Broeren architecten is gevestigd aan de Wittevrouwensingel 99 in Utrecht. Wij zijn een breed georiënteerd architectenbureau met de focus op wonen, werken, vrije tijd en hergebruik. Door onze ervaring met villabouw, paviljoens en transformatie weten wij goed wat er onder de mensen leeft en wat er in de markt speelt. Het bureau levert maatwerk en een constante kwaliteit waarbij; gebruiker, context, programma, duurzaamheid, eigentijdse architectuur en details onze uitgangspunten zijn.

Gebruiker staat centraal

Uw wensen staan centraal en vormen de inhoudelijke uitgangspunten van het ontwerp. Daarbij luisteren wij aandachtig en bieden verrassende ontwerpoplossingen. Deze wisselwerking tussen architect en opdrachtgever bepaalt uiteindelijk het ontwerp. En omdat iedere opdrachtgever anders is levert dat unieke resultaten op.

Duurzaam proeflokaal House of Bird

Context

Om gebouwen in de omgeving te laten passen is een uitgebreide analyse van de plek essentieel. Hierbij worden zaken in kaart gebracht als de positie van de zon, het uitzicht, de bomen en het bestemmingsplan. Bij een verbouwopgave ontwerpen we meestal van binnenuit.

Duurzaamheid

Binnen het gestelde budget worden alle mogelijke duurzame aspecten onderzocht. Tijdens het ontwerp wordt er rekening gehouden met de oriëntatie van het gebouw, duurzame materialen en energiebesparende maatregelen. Deze specifieke kennis vraagt om een integrale aanpak.

Eigentijdse architectuur

Wij vinden het belangrijk dat architectuur een weerspiegeling is van de tijd waarin het is gebouwd. Daarom ontwerpen wij eigentijdse, duurzame nieuwbouw. Anderzijds gaan we respectvol om met monumenten en zoeken we naar een gepaste oplossing bij verbouw. Onze architectuur is herkenbaar door duidelijke vormen, een helder lijnenspel en doordachte detaillering. Anderzijds door een twist en een vriendelijke invulling met oog voor de locatie en de gebruiker.

Team van architecten en bouwkundigen

Leon Broeren architecten werkt samen met een hecht team van architecten (partners) en bouwkundig adviseurs. Wij delen kennis, creativiteit en mankracht. Wij werken o.a. samen met; Felsch architecten (compagnon), Buro Mien Ruys, YuconVR, Cre8, De Installatieadviseur, Timax, De Ingenieursgroep, HMT Bouwtechniek, Vaecon, Aacon, Back milieu advies, Loots grondwatertechniek. Het team maakt duidelijke afspraken, staat scherp in de markt, zonder in te leveren op kwaliteit. 

Leon Broeren

Leon Broeren (1977) studeerde bouwkunde aan de Hogeschool van Amsterdam en studeerde in 2006 af als architect aan de Technische Universiteit in Delft. Tussen 2006 en 2012 was hij werkzaam bij Hans van Heeswijk architecten, een gerenommeerd architectenbureau uit Amsterdam. Sinds 2012 richtte hij Leon Broeren architecten op. Naast zijn werk bij Leon Broeren architecten is Leon actief als adviseur omgevingskwaliteit bij Het Oversticht in Zwolle.

Ontzorgen

Wij begeleiden het gehele traject van ontwerp, vergunning, bestek, prijsonderhandeling, esthetische begeleiding tot en met de oplevering. Tijdens dit ontwerpproces gaan wij net zo lang door totdat u tevreden bent.

Meerwaarde

Naast een kwalitatief ontwerp, binnen het budget, denken wij na hoe er waarde kan worden toegevoegd aan uw project. Samen met u onderzoeken wij wat de maximaal haalbare m2 zijn. Daarnaast kennen wij de markt en kunnen samen met u onderhandelen met de aannemers.

Werkwijze

Er wordt gewerkt volgens de standaard taakbeschrijving STB 2014. In combinatie met de standaard voorwaarden voor overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers DNR 2011. Op al onze werkzaamheden is de DNR2011 van toepassing. U kunt de DNR 2011 downloaden via deze link: download DNR2011

Tel: 06 – 24 53 67 90
Wittevrouwensingel 99
3514 AM Utrecht
info@leonbroeren. nl

Copyright © Leon Broeren architecten 2012 – 2024