Transformatie rijksmonumentale P.L. Bergansiuskazerne in Ede

Ouderen willen de regie van wonen en zorg weer in eigen handen nemen. Ons antwoord hierop is het wonen-werken-zorgen concept. Samen met Han de Jong van ‘De Oude Vossen’ zijn we door het hele land gegaan om het concept te presenteren aan geïnteresseerde 50plussers, gemeentes en provincies. In Ede werden we gewezen op de P.L. Bergansiuskazerne. Een prachtig rijksmonument midden in de Edese bossen. Dit was de ideale plek voor ons concept. In het gebouw komen 20 levensloopbestendige woningen en gemeenschappelijke ruimtes voor gezamenlijke activiteiten als een buurtrestaurant, Bed&Breakfast en atelierruimte. Ook het terrein eromheen wordt meegenomen in het ontwerp.

De uitgangspunten van het ontwerp zijn enerzijds het rijksmonument in ere herstellen. Dat wil zeggen: het opruimen van de ingrepen uit de jaren 70 en het reconstrueren van de originele details. Anderzijds het toevoegen van moderne eigentijdse elementen om het wonen in de kazerne mogelijk te maken. Verder wordt het gebouw rondom geïsoleerd en aangesloten op stadsverwarming om aan het huidige wooncomfort te voldoen.

Opdrachtgever
Hermon Erfgoed B.V.
Functie
Woningbouw

Status 
Start bouw
Oppervlakte
circa 2900m2 bvo
In samenwerking met:
Felsch architecten en Han de Jong
Projectteam

ir. Leon Broeren | ir. Jasper Felsch