‘Het overheidsbeleid is er op gericht dat vanaf 2021 alle nieuwbouwwoningen ‘bijna-energieneutraal’ moeten zijn.’ Wil jij energiebewust wonen? Al vroeg in het ontwerp kunnen er keuzes worden gemaakt die invloed hebben op de energie-efficiëntie van woningen. Tijdens het schetsontwerp maken wij samen met een energieadviseur een energievisie. Een belangrijke strategie hierbij is de Trias Energetica. Beperk de energievraag | Gebruik duurzame energiebronnen | Gebruik de fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk. Naast het ruimtelijk- en bouwtechnisch ontwerp zoals het programma, de oriëntatie, daglicht en detaillering zijn er tal van energiebesparende maatregelen mogelijk zoals gebalanceerde ventilatie, isolatie, HR combiketels, PV-panelen, triple glas, warmtepomp, douche WTW etc. Tijdens het ontwerp adviseren wij om de EPC-waarde tussentijds te laten berekenen, eventueel in combinatie met de kosten hiervan. Hierbij werken wij samen met een bouwkundig adviesbureau.

De belangrijkste energie-eis voor nieuwbouwwoningen is de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling hiervan ligt vast in de norm NEN 7120. Per 1 januari 2015 is de EPC-eis voor nieuwbouwwoningen 0,4. Bij een energie-neutrale-woning gaan we uit van een EPC is 0. En spreken we bijvoorbeeld over een energie-nota-nul-woning dan heeft de EPC een negatieve waarde.