Wethouder Peter de Pater van de gemeente Ede en Hermon Erfgoed hebben het koopcontract van de Bergansiuskazerne ondertekend. Tegelijkertijd is ook het huurcontract met de wonen werken zorgen groep Vitalius getekend.

Ouderen willen de regie van wonen en zorg weer in eigen handen nemen. Ons antwoord hierop is het wonen-werken-zorgen concept. Samen met Han van ‘De Oude Vossen’ zijn we door het hele land gegaan om het concept te presenteren aan geïnteresseerde 50plussers, gemeentes en provincies. In Ede werden we gewezen op de P.L. Bergansiuskazerne. Een prachtig rijksmonument midden in de Edese bossen. Dit was de ideale plek voor ons concept. In het gebouw komen 20 levensloopbestendige woningen en gemeenschappelijke ruimte voor gezamenlijke activiteiten als een buurtrestaurant, Bed&Breakfast en atelierruimte.

..Klik hier voor meer informatie..