Woningen bovenop commerciële ruimte in Putte

Het sloop/nieuwbouwontwerp gaat uit van twee lagen plus kap. Op de begane grond komen de entree, de facilitaire ruimtes, winkels en horeca. Op de eerste verdieping en in de kap komen appartementen van gemiddeld 85 m2. Door de kappen ten opzichte van elkaar te verdraaien ontstaan er verschillende woningtypes. Om in de parkeerbehoefte te voorzien, komt er in de kelder een stallingsgarage. Het concept is een geschikt woonmilieu voor iedereen, waarbij speciale aandacht uitgaat naar mensen die op termijn zorg wensen.

Opdrachtgever
Nederlandse Woning Participatiemaatschappij BV
Functie

Woningbouw
Status
Voorlopig ontwerp 2014
Oppervlakte
3000 m2 bvo
Plaats
Putte
Projectteam
ir. Jasper Felsch, ir. Leon Broeren