Kennismakingsgesprek
Heeft u verbouwplannen of een ideaal terrein gevonden waar u wilt bouwen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Heeft u een indeling in gedachte? Welke stijl en sfeer spreekt u aan? Wat vindt u van duurzaamheid en energie? Heeft u een beeld van de planning (tijd) en het budget? Wat zijn uw wensen? Deze vragen vormen de basis van het kennismakingsgesprek. We kunnen bij u op locatie of bij ons op bureau afspreken. Tijdens het gesprek denken wij met u mee. Daarbij willen wij inspireren en bieden we verrassende schetsen en adviezen voor een wederzijdse match.

Aanbieding en tarief
Na het kennismakingsgesprek hebben wij uw vraag goed in beeld. Vervolgens maken wij een aanbieding. Hierbij hanteren we de volgende tarieven; architecten € 90,- en tekenaars € 60,- per uur exclusief btw. In onze aanbieding delen we het bouwproces op in drie fases. U geeft per fase opdracht.

Ontwerp en vergunningstraject
Wij brengen de bestaande toestand in kaart en maken drie schetsontwerpen (plattegronden en 3d impressies). Vervolgens bespreken wij de ontwerpen in een workshopachtige setting. Tijdens deze gesprekken worden alle keuzes en mogelijkheden besproken. Wij gaan net zolang door totdat u tevreden bent. Uiteindelijk kiest u een variant (of een combinatie van varianten) die wij verder uitwerken tot een ontwerp. Dit noemen wij het voorontwerp. Op basis van het voorontwerp worden de constructietekeningen gemaakt. En wordt het ontwerp getoetst aan het bestemmingsplan, de regelgeving, de bouwkosten en het bouwbesluit etc. De input verwerken wij vervolgens in het tekenwerk. Dit is een mooi moment om met u te bespreken. Tijdens dit gesprek kunnen we nog eens kritisch naar het ontwerp en de materialen kijken. Alles bij elkaar noemen we dit het definitieve ontwerp. Bent u tevreden met het definitieve ontwerp dan kunnen wij de documenten voorbereiden om in te dienen bij de gemeente (vergunningstraject). De reguliere procedure duurt circa acht weken.

Technischontwerp en prijs&contractvorming
De volgende stap is om een plan te maken voor elektra, verlichting en interieur. Verder bemonsteren wij materialen en producten. De keuzes hierin zullen wij uitvoerig met u doornemen. De detailtekeningen worden opgezet en al het tekenwerk wordt voorzien van maatvoering. Verder maken wij een technische omschrijving. Hierin wordt nauwkeurig beschreven wat er van de aannemer wordt verwacht voordat hij een prijsaanbieding maakt. In overleg met u selecteren wij drie aannemers die in ongeveer 4 weken een prijs zullen maken. Wij vergelijken de offertes samen met u en kunnen samen met u onderhandelen in de prijs. Uiteindelijk selecteert u de aannemer.

Begeleiding tijdens de bouw
Nadat u de offerte van de aannemer heeft ondertekend kan de aannemer vaak binnen 4 weken starten. Tijdens de bouw kunnen wij de begeleiding verzorgen tot en met de oplevering. Wij gaan dan regelmatig langs op de bouw en we houden de kwaliteit (esthetisch) en de voortgang in de gaten. Daarnaast is er overleg tussen opdrachtgever, aannemer en architect. Als er vragen of problemen zijn kunt u ons altijd benaderen. En bij de oplevering checken wij of alles volgens plan is uitgevoerd.


download hier het stappenplan