Transformatie P.L. Bergansiuskazerne Ede. 

De vergunning is verleend. En wij zijn druk bezig met de voorbereidingen op de transformatie van de rijksmonumentale Bergansiuskazerne naar 24 levensloopbestendige woningen in Ede.

..Klik hier voor meer informatie..