Woningbouwcomplex Putte

De Nederlandse Woning Participatie Maatschappij is voornemens om een groot woningbouwcomplex te realiseren midden in Putte. De gemeente Woensdrecht is in ontwikkeling en in de dorpskern is sloop/nieuwbouw van appartementen en winkelvoorzieningen gepland. 

Het nieuwe woningbouwcomplex bestaat uit 16 woningen, variërend van 70 tot 120m2, die bovenop verschillende winkels gebouwd worden. De toegang van de woning bevind zich op de 1ste verdieping rondom een groene binnenplaats. De winkels worden aan de voorzijde ontsloten op het groen-dak van de parkeergarage.

Opdrachtgever
De Nederlandse Woning Participatiemaatschappij
Plaats
Putte
Functie
Woningbouw

Oppervlakte
circa 3000 m2 bvo
Status

Ontwerp

Projectteam
ir. Leon Broeren, ir. Jasper Felsch

Het uitgangspunt van het ontwerp is om enerzijds rekening te houden met de bestaande lintbebouwing. Anderzijds aan te sluiten bij de bestaande pleinen. Daarom hebben we gekozen om aan de voorzijde van het bouwblok een ‘stevige rug’ te creëren en een ‘markante kop’ richting de bestaande  kerktoren. Daarnaast willen we groen teruggeven aan de stad en de bewoners.