Meer dan negentig geïnteresseerde bezochten onze presentatie over het bijzondere wooninitiatief voor senioren in Utrecht! Op dit moment is er een groep van 20 personen gevormd en is de coöperatie opgericht.