Haalbaarheidsstudie Korvelse kerk Tilburg

Voor de Woon-Werk-Zorg groep in Tilburg hebben wij een haalbaarheidsstudie gemaakt voor het transformeren van de monumentale kerk en pastorie. In deze studie hebben wij de mogelijkheden onderzocht voor de herontwikkeling van de kerk, pastorie en het bijbehorende terrein. Met behoud van de karakteristieke monumentale elementen hebben we het gebouw opnieuw ingedeeld met levensloopbestendige woningen, gemeenschappelijke ruimten en commerciële ruimten.

Opdrachtgever
De Oude Vossen
Functie
Woningbouw
Oppervlakte
3000m2 bvo
Plaats 
Tilburg
Status
Haalbaarheidsstudie 2015
Projectteam
ir. Jasper Felsch, ir. Leon Broeren