Voor de Woon-Werk-Zorg groep in Tilburg hebben wij een haalbaarheidsstudie gemaakt voor het transformeren van de monumentale kerk en pastorie. In deze studie hebben wij mogelijkheden onderzocht voor de herontwikkeling van de kerk en pastorie.