Functie: Woningbouw
Status: Vergunning verleend
Gebruiker: Coöperatie Vitalius
Eigenaar: Hermon Erfgoed B.V.
Projectteam: Leon Broeren, Jasper Felsch, Han de Jong
Periode: 2014 tot 2020
Oppervlakte bvo:  circa 2900m2

Ouderen willen de regie van wonen en zorg weer in eigen handen nemen. Ons antwoord hierop is het wonen-werken-zorgen concept. Samen met Han van ‘De Oude Vossen’ zijn we door het hele land gegaan om het concept te presenteren aan geïnteresseerde 50plussers, gemeentes en provincies.

In Ede werden we gewezen op de P.L. Bergansiuskazerne. Een prachtig rijksmonument midden in de Edese bossen. Dit was de ideale plek voor ons concept. In het gebouw komen 20 levensloopbestendige woningen en gemeenschappelijke ruimte voor gezamenlijke activiteiten als een buurtrestaurant, Bed&Breakfast en atelierruimte. Ook het terrein eromheen wordt meegenomen in het ontwerp.

De uitgangspunten van het ontwerp waren enerzijds het rijksmonument in ere herstellen. Dat wil zeggen: het opruimen van de ingrepen uit de jaren 70 en het reconstrueren van de originele details. Anderzijds het toevoegen van moderne eigentijdse elementen om het wonen in de kazerne mogelijk te maken. Verder wordt het gebouw rondom geïsoleerd en aangesloten op stadsverwarming om aan het huidige wooncomfort te voldoen.

Klik hieronder voor meer informatie over de P.L. Bergansiuskazerne en het wonen-werken-zorgen concept.

wonen werken zorgen 50+ concept
www.hermonerfgoed.nl